Kvarteret Österrike - några av våra fastigheter på Läroverksgatan. Kvarteret Österrike - några av våra fastigheter på Läroverksgatan.

Företaget

Byggnads AB Albin Persson som grundades 1968 har huvudsakligen bedrivit byggnadsentreprenad-verksamhet i egen regi, byggen av småhus för försäljning samt uppförande av flerbostadshus. Idag utgör huvuddelen av verksamheten förvaltning av flerbostadshus uppförda i egen regi.